TRANSPLANTASYON SÜRECİ

Karaciğer Nakli Sonrası Takip

Canlı vericilerin takibinde neler önemlidir?

Hastaların ameliyat sonrası erkenden ayağa kaldırılıp yürütülmesi istenir. Bu, bacaklarda pıhtı oluşmasını ve oradan akciğere pıhtı atıp hastanın hayatını riske sokmasını önleyen en önemli hamledir.

Normal şartlarda birkaç gün içinde karnındaki plastik borudan kurtulan vericiler, 4-7 gün içinde taburcu edilirler. Yaralarına dikkat etmeleri, 6 ay ağır iş yapmamaları tavsiye edilir.

Her büyük cerrahi ameliyattan sonra olduğu gibi, kanama, cerrahi alan enfeksiyonu, akciğerde zatürre gibi komplikasyonlar gelişebilir. Bu açıdan, gerekli önlemler alınır ve tedaviler yapılır. Karaciğerin kesilen yüzeyinden safra kaçağı gelişebilir. Genelde sınırlı bir sorun olarak kalır ancak az bir hastada birikintinin boşaltılması için dışardan içeriye ince bir plastik boru yerleştirilmesi gerekebilir.

Bir diğer yakın takip edilen şey, kalan karaciğerin sorunsuz çalışıp çalışmadığıdır. Hastanın sararması, idrarının koyulaşması ameliyat sonrası bir süre görülebilen ancak hızla düzelen bir durumdur ve öyle olmalıdır. Uzaması veya giderek artması sorun olabileceğinin sinyali sayılır.


Alıcının takibi nasıl yapılır?

Ameliyat sonrası erken dönemde cerrahiye ait problemler görülebilir. Hasta bu dönemde zaten ya yoğun bakımlarda ya da serviste yakin takip altındadır.

Vücut, yabancı olarak gördüğü yeni karaciğeri itip atamak isteyecektir. Bunu olmaması için ilaç kullanan hastalarda bu ilaçlarin kandaki düzeyleri aralıklı olarak ölçülerek gerekli azaltma ve coğaltmalar yapılır. Bu ilaçlar iki tarafı kesin bir kılıç gibidirler. Az gelirse karaciğer reddelirken, çok gelirse böbrekler bozulmaya başlar. Bu yüzden yakın takip şarttır.

Yukarıda bahsedilen ilaçlar hastaları enfeksiyona yatkın hale getirir. Bu nedenle enfeksiyon gelişmesi açısından uyanık olmak gerekir. Ateş, kanda beyaz küre yüksekliği gibi durumlarda enfeksiyon odağı taraması yapılmalıdır.

Eve çıktıktan sonra belli aralıklarla hastaneye davet edilen hastaların genel muayeneleri ve kan alımları yapılır. Sonuçlar değerlendirilerek tedavi düzenlemeleri, gerekirse yatarak tedavileri planlanır.

Takip sürecinde iletişim en önemli konudur. Hastalar hastaneden ilk taburculukları sırasında takipleri ve ilacları konusunda bilgilendirilir. Daha sonrasında kendilerinde gelişen önemli değişiklikleri ekibe bildirmekte tereddüt yaşamamalıdırlar.