DOKTORLAR

Doç.Dr. Gökhan Kabaçam


Eğitim Bilgileri

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Bölümü - 2001
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı - 2006
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı - 2011


İlgi Alanları

Gastrointestinal knal hastalıkları, Reflü Hastalığı, Mide Ülserleri, Gastrit, Mide Kanserleri, Spastik Kolon (İritabl Barsak Sendromu), Hemoroidler, Kalın Bağırsak Kanseri, Polipler, İnflamatuar Barsak Hastalıkları, Ülseratif Kolit, Crohn Hastalığı, Tanısal ve Girişimsel Terapötik (Tedavi Edici) Endoskopi ve Endoskopik Retrograd Kolanjio – Pankreatikografi (ERCP), Gastrointestinal kanamaların endoskopik tedavisi (Skleroterapi, Endoklips, Heater Probe, Argon Plazma Koagülasyonu, Endoskopik Bant Ligasyonu), Polipektomi, Akalazya ve Gastrointestinal Darlıklarda Balon Dilatasyonu, Gastrointestinal Darlıklarda Stent Yerleştirilmesi, PEG (Perkütan Endoskopik Gastrostomi - Endoskopik Beslenme Tüpü Yerleştirilmesi), ERCP ile safra taşı, tümörleri, darlıkları ve kaçaklarının tedavisi


Online Randevu

Prof.Dr. Gökhan Yağcı


Eğitim Bilgileri

Gülhane Askeri Tıp Fakültesi - 1989
Uzmanlık Eğitimi, Gülhane Askeri Tıp Akademisi - 1996
Research Fellow, University of Madison Wisconsin, USA. Division of Transplantation, Transplant Immunology. - 2000
Honorary Fellow, University of Madison Wisconsin, USA. Division of Transplantation - 2006
ASAN Medical Center, South Korea, Living Donor Liver Transplantation Program - 2012


İlgi Alanları

Karaciğer ve Böbrek Transplantasyonu 
Karaciğer ve Safra Yolları Cerrahisi 
İnce Barsak Nakli


Dil

İngilizce

Online Randevu

Uz.Dr. Lutfi Soylu


Eğitim Bilgileri

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD - 2005


İlgi Alanları

Varis, Periferik Arter Hastalıkları, Laparoskopik Cerrahi


Dil

ingilizce

Online Randevu

Uz.Dr. Muzaffer Atlı


Eğitim Bilgileri

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, 1992   
İzmir Atatürk Eğitim Hastanesi Organ Nakli Merkezi, 2003    
Antalya Medical Park Hastanesi Organ Nakli Merkezi 2008-2013


İlgi Alanları

Böbrek ve karaciğer transplantasyonu, karaciğer, pankreas ve safra yolları cerrahisi.


Online Randevu

Prof.Dr. Nedim Çekmen


Eğitim Bilgileri

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Anabilim Dalı


Dil

Arapça, İngilizce

Online Randevu