Yoğun Bakım, Anesteziyoloji ve Reanimasyon


Güven Hastanesi Yoğun bakım ünitemiz tüm kritik erişkin hastalara sağladığı yaşamsal destek nedeniyle toplam sağlık hizmetleri içerisinde çok önemli bir yere sahiptir.  Yoğun bakım hizmetleri çok yönlü bir takım çalışmasıyla mümkündür. Gerektiğinde tüm cerrahi ve dahili branşların, laboratuar ve görüntüleme merkezinin 24 saat süreyle desteği olmaksızın yoğun bakım ünitesinde etkin ve kaliteli yaşamsal destek ve tedavi sağlanması olanaklı değildir. İşte bizi güçlü kılan bu takım çalışmasıdır.Online Randevu