Organ Nakli Koordinatörlüğü


Organ Nakli Merkezimize karaciğer ve/veya böbrek nakli için başvuran tüm hastalarımız organ nakli koordinatörlüğü tarafından karşılanır. Hastaların ve vericilerin tıbbi tetkiklerinin tamamlanması, organ nakil konseyine sunulması, Türkiye Organ ve Doku Bilgi Sistemine(TODS) kaydı, kadavra bekleme listelerinin oluşturulması, organ nakli hakkında her türlü bilgilendirme ve yasal evrakların düzenlenmesi Organ Nakli Koordinatörlüğümüz tarafından yapılmaktadır.Online Randevu