Gastroenteroloji


Hastalar karaciğer nakli öncesinde gastroenteroloji uzmanları tarafından izleme alınırlar. Bu izlem sırasında öncelikle karaciğer nakli için uygunluk değerlendirilir.  Hastanın karaciğer hastalığının durumu nakil için en belirleyici noktadır. Bundan sonra diğer organ değerlendirmelerine geçilir. Kalp, akciğer, böbrek gibi karaciğer dışı organların hastalık taramaları yapılır. Gerek laboratuvar testleri gerek radyolojik incelemeler sonrası ilgili branşlarla konsültasyon yapılarak diğer organların durumu değerlendirilir. Bütün bunların tamamlanması sonrasında hasta karaciğer nakli için uygun bulunursa transplant cerrahları ile beraber nihai karar için yeniden değerlendirmeye alınır. 

Karaciğer nakli sonrası kişinin bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanımının düzenlenmesi, olası enfeksiyonlar için önlem alınması, karaciğer fonksiyonlarının izlenmesi bir gastroenterologun sorumluluğundadır. Bu sebeple özellikle ameliyat sonrası ilk 3 ay çok sıkı takip hasta ve gastroenteroloji uzmanı işbirliğini gerektirmektedir. Karaciğer nakli kadavra veya canlı vericiden yapılmaktadır. Bu açıdan karaciğer nakli öncesi  hasta ve hasta yakınları ile görüşme yapılır. Aileye karaciğer nakli hakkında detaylı bilgi verilir.  Kan grubu uyumu, verici karaciğerinin hacmi, damar ve safra yolu yapısının nasıl değerlendirildiği anlatılır. Sağlıklı bir insanın hayatının hiçbir zaman tehlikeye atılamayacağı, bu sebeple vericilerde çok detaylı inceleme yapıldığı anlatılır. Bunlar sonrasında uygun verici olabilecek yakınların belirlenmesi sağlanır. Bütün bu değerlendirme sürecini bir  gastroenteroloji uzmanı yönetir.Online Randevu